៣០រូបភាព នៃសណ្ឋាគារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោល

សណ្ឋាគារនេះធ្លាប់ជាសណ្ឋាគារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ វាមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយ ៣០០ គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងតូក្យូ(Tokyo)។ ជាអកុសលវាមិនមាននិរន្តរភាពសម្រាប់សណ្ឋាគារដ៏ធំមួយនេះទេ។

ទោះបីជាមានការប៉ុនប៉ងជាច្រើនលេីកច្រេីនសារ ដើម្បីរក្សាឱ្យសណ្ឋាគារនេះមានដំណេីរការក៏ដោយ ប៉ុន្តែសណ្ឋាគារនេះនៅតែត្រូវបិទទ្វារ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ deadinside.eu | Instagram | Facebook

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

ប្រភព៖ boredpanda.com

 

Loading...